Pracodawcy osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

Poznaj korzyści płynące z zatrudnienia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dołącz do grona firm wspierających aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

Obniżenie wpłaty na PFRON

Z miesięcznych wpłat na PFRON zwolnieni są pracodawcy, którzy w przeliczeniu na etaty osiągnęli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych minimum 6% w stosunku do całości zatrudnienia.

Kwota miesięcznego dofinansowania jaką może otrzymać pracodawca zależy stopnia niepełnosprawności pracownika i od wymiaru czasu pracy. Od 2020 roku maksymalna kwota dofinansowania wynosi 3.150 zł miesięcznie

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Z miesięcznych wpłat na PFRON zwolnieni są pracodawcy, którzy w przeliczeniu na etaty osiągnęli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych minimum 6% w stosunku do całości zatrudnienia.

Koszt wykonania niezbędnych usprawnień na stanowisku pracy nie może być przeszkodą w zatrudnieniu pracownika z niepełnosprawnością. Pracodawcy przysługuje dofinansowanie do 20-krotoności przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów adaptacji stanowiska pracy

Z miesięcznych wpłat na PFRON zwolnieni są pracodawcy, którzy w przeliczeniu na etaty osiągnęli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych minimum 6% w stosunku do całości zatrudnienia.

Koszt wykonania niezbędnych usprawnień na stanowisku pracy nie może być przeszkodą w zatrudnieniu pracownika z niepełnosprawnością. Pracodawcy przysługuje dofinansowanie do 20-krotoności przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów adaptacji stanowiska pracy

Upcoming events

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit
tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

SEp 4-6, ’21

Day 1 Magic
Pumpkin Patch

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

SEp 4-6, ’21

Lazer Tag Night Sessions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

SEp 4-6, ’21

Sand Art & Spin Art Frisbee

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.